Εισαγωγή στην HTML
Εργαστηριακή Άσκηση 3

Κώδικας Σελίδας page3a.html

<HTML>
 <BODY>
  <B> Κείμενο με έντονη γραφή </B>
  <BR>
  <I> Κείμενο με πλάγια γραφή </I>
  <BR>
  <U> Κείμενο με υπογράμμιση </U>
  <BR>
  <B><I> Κείμενο με έντονη και πλάγια γραφή </B></I>
  <BR>
  Κείμενο με εκθέτη : a<SUP>4</SUP>
  <BR>
  Κείμενο με δείκτη: a<SUB>2</SUB>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3b.html

<HTML>
 <BODY>
 <PRE>
  Το κάστρο της                Καβάλας χτίστηκε 
  τον   5ο αιώνα μ.χ. από τον Ιουστινιανό τον Α' για   την 
  προστασία από εχθρούς, κυρίως       Βούλγαρους και Σλάβους
      που πολιορκούσαν συνεχώς   τη πόλη εξαιτίας
  του πλεονεκτήματος      της γεωγραφικής της      θέσης.
 </PRE>
 <P>
  Το κάστρο της                Καβάλας χτίστηκε 
  τον   5ο αιώνα μ.χ. από τον Ιουστινιανό τον Α' για   την 
  προστασία από εχθρούς, κυρίως       Βούλγαρους και Σλάβους
      που πολιορκούσαν συνεχώς   τη πόλη εξαιτίας
  του πλεονεκτήματος      της γεωγραφικής της      θέσης.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3c.html

<HTML>
 <BODY>
 <ABBR title="Information Management Department"> IMD </ABBR>
 <BR>
 <ACRONYM title="World Wide Web"> WWW </ACRONYM>
 <P>
  Η ιδιότητα title χρησιμοποιείτε για την εμφάνιση ολόκληρων των
  λέξεων όταν κρατήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στη
  συντομογραφία ή το ακρωνύμιο.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3d.html

<HTML>
 <BODY>
 <BLOCKQUOTE>
  Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο
  αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με
  περιθώριο αριστερά. Παράγραφος με περιθώριο αριστερά.
 </BLOCKQUOTE>
 <P>
  Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. 
  Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. 
  Η ετικέτα P δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. 
 </P>
 <PRE>
  Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά. 
  Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά.
  Και η ετικέτα PRE δημιουργεί παράγραφο χωρίς περιθώριο αριστερά.
 </PRE>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3e.html

<HTML>
 <BODY>
 <P>
 <A href="page3d.html"> Προηγούμενη άσκηση </A>
 </P>
 <P>
 <A href="http://www.teiemt.gr/"> ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης </A>
 </P>
 <P>
 <A href="page3e1.html"> Σελίδα η οποία δεν υπάρχει!! </A>
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3f.html

<HTML>
 <BODY>
 <P>
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως υπερσύνδεσμο:
 <A href="page3e.html">
 <IMG border="0" src="an_image.gif" width="65" height="38">
 </A>
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3g.html

<HTML>
 <BODY>
 <A href="page3f.html" target="_blank">Προηγούμενη άσκηση</A>
 <P>
  Αν θέσετε στην ιδιότητα target την τιμή "_blank", ο σύνδεσμος θα
  εμφανιστεί σε καινούριο παράθυρο.
 </P>
 <A href="page3f.html">Προηγούμενη άσκηση</A>
 <P>
  Αν δεν θέσετε στην ιδιότητα target την τιμή "_self" ή αν δεν έχετε καθόλου την   
  ιδιότητα target ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί στο ίδιο παράθυρο.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3h.html

<HTML>
 <BODY>
 <P>
 <A href="#C4">
  Πήγαινε στο Κεφάλαιο 4.
 </A>
 </P>
 <HR>
 <H2>Κεφάλαιο 1</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 2</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 3</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <Α name="C4"><H2>Κεφάλαιο 4</H2></Α>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 5</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 6</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 7</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 <H2>Κεφάλαιο 8</H2>
 <P>Σ΄αυτό το κεφάλαιο μπλα μπλα μπλα</P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3i.html

<HTML>
 <BODY>
 <P>
  Αυτός είναι ένας σύνδεσμος για αποστολή email:
 <A href="mailto:someone@teiemt.gr?subject=Γειά%20χαρά">
  Αποστολή μηνύματος
 </A>
 </P>
 <P>
  <B>Παρατήρηση:</B> Τα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων στο
  subject αναπαριστώνται με %20.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page3k.html

<HTML>
 <BODY>
	<p>Εμφάνιση του συμβόλου του ευρώ &euro;</p>
<p>Εμφάνιση του συμβόλου του ευρώ &#8364;</p>
<p>Εμφάνιση του συμβόλου του Δολαρίου &dollar;</p>
<p>Εμφάνιση του συμβόλου του Δολαρίου &#36;</p>
<p>Εμφάνιση του συμβόλου της Στερλίνας &pound;</p>
<p>Εμφάνιση του συμβόλου του Στερλίνας &#163;</p>
</BODY> </HTML>