Εικόνα στο φόντο!

Εικόνες τύπου gif και jpg μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόντο μιας σελίδας.

Αν μια εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος του παραθύρου τότε αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει το παράθυρο.

Αν μια εικόνα είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του παραθύρου τότε αυτή κόβεται στα όρια του παραθύρου.