Εισαγωγή στην HTML
Εργαστηριακή Άσκηση 2

Κώδικας Σελίδας page2a.html

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΑ</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  Hello World!!!
  </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2b.html

<HTML>
 <BODY>
  <P> Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. </P>
  <P> Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. </P>
  <P> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. </P> 
  <P> Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING". </P> 
  <P> Μια παράγραφος δηλώνεται με τις ετικέτες (tags) P και /P </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2c.html

<HTML>
 <BODY>
  <P>	
   Το κείμενο 	που ακολουθεί
   περιλαμβάνει    περισσότερες από μια        γραμμές
   στον  κώδικά της, καθώς    επίσης περισσότερα από ένα κενά διαστήματα
   ανάμεσα   στις  λέξεις
   στον             κώδικά της
   αλλά    ο   φυλλομετρητής
   τα   παραβλέπει.
  </P>
  <P>
  Ο αριθμός των γραμμών εξαρτάται από το οριζόντιο μέγεθος του 
  παραθύρου του φυλλομετρητή. Αν μεγαλώσουμε ή μικρύνουμε 
  το παράθυρο τότε θα αλλάξει και αριθμός των γραμμών.
  </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2d.html

<HTML>
 <BODY>
  <P>
   H Καβάλα είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού και <BR>
   γεωγραφικά βρίσκεται στην Βόρειο Ανατολική Ελλάδα. <BR>
   Ο πληθυσμός του Δήμου της Καβάλας ανέρχεται <BR>
   σήμερα σε 85.000 κατοίκους.
  </P>
   Επίσης, η ετικέτα BR μπορεί να χρησιμοποιηθεί και <BR>
   εκτός παραγράφου για να αλλάξει γραμμή. <BR><BR>
   Δοκίμασε να δείς!! 
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2e.html

<HTML>
 <BODY>
 <H1> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H1>
 <HR>
 <H2> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H2>
 <HR>
 <H3> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H3>
 <HR>
 <H4> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H4>
 <HR>
 <H5> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H5>
 <HR>
 <H6> Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων </H6>
 <HR>
 <P>
  Για να δημιουργήσεις επικεφαλίδες χρησιμοποίησε την
  ετικέτα (tag) Η, για οριζόντιες γραμμές την ετικέτα HR.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2f.html

<HTML>
 <BODY>
 <H1 align="center">
  Καβάλα
 </H1>
 <P align="center">
  Η Καβάλα ήταν αποικία Θάσιων.
 </P>
 <H5 align="right">
  Η πόλη της Καβάλας.
 </H5>
 <P align="right">
  Ο πληθυσμός του Δήμου της Καβάλας ανέρχεται σε 85.000 κατοίκους.
 </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2g.html

<HTML>
 <BODY>
 <!-- Το κείμενο αυτό δεν εμφανίζεται -->
 <P>
  Το κείμενο αυτό εμφανίζεται
  <!-- Μπορώ να 'χω σχόλια και μέσα σε μια ετικέτα -->
  </P>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2h.html

<HTML>
 <BODY bgcolor="yellow">
 <H2>
  Κίτρινο Φόντο! Δοκίμασε και άλλα χρώματα
 </H2>
 </BODY>
</HTML>

Κώδικας Σελίδας page2i.html

<HTML>
 <BODY background="test.jpg">
 <H3>Εικόνα στο φόντο!</H3>
 <P> Εικόνες τύπου gif και jpg μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόντο μιας σελίδας.</P>
 <P>Αν μια εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος του παραθύρου τότε αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει το παράθυρο.</P>
 <P>Αν μια εικόνα είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του παραθύρου τότε αυτή κόβεται στα όρια του παραθύρου.</P>
 </BODY>
</HTML>